top of page

Zwingliana

Zürich Biblia, Froschauer Biblia, Zwingliana.

Przyjęcie reformacji w Szwajcarii rozpoczęło się w Zurychu - centrum myśli humanistycznej. Dzięki wynalazkowi prasy drukarskiej nowe śmiałe idee rozprzestrzeniły się bardzo szybko. Jednym z osiągnięć reformacji w Szwajcarii było pojawienie się drukowanej biblii wydanej w jednym tomie na pięć lat przed niemieckim kompletnym wydaniem biblii Marcina Lutra. „Zurich Biblia”, bo tak zwykło się ją nazywać od miejsca wydania lub

„Zwingliana”, gdyż zawierała przedmowę głównego propagatora tego dzieła Ulricha Zwingli.

Był to przekład kompletny, bazujący na Nowym Testamencie w tłumaczeniu Marcina Lutra a Stary Testament oparty na Biblii z 1527 roku przełożonej z języka hebrajskiego, przez Ludwika Heatzer oraz Hansa Denck. Obejmowała również apokryfy tłumaczone z języka greckiego przez bliskiego współpracownika Zwingliego o nazwisku Leo Jud.

Biblię wydrukowano w Zurychu w 1531 roku w wydawnictwie Christopha Froschauera, stąd też kolejna, obiegowa nazwa tego tłumaczenia. W następnej edycji w 1589 roku dodano podział na wersety, ponadto każdy rozdział zwieńczono krótkim streszczeniem. Przez kolejne wieki Biblia ta została jeszcze wielokrotnie rewidowana. W latach 1907-1931 została przeredagowana przez jedenastoosobowy zespół, w wyniku tego, tekst charakteryzuje się dosłownym, zwięzłym, jasnym językiem. W roku 1984 synod kościoła ewangelicko - reformowanego w Zurychu postanowił ponownie rozpocząć uwspółcześnienie „Zürich Biblii”. Celem tego działania było stworzenie językowo świeżego tłumaczenia, które może być używane zarówno na nabożeństwach, jak i podczas lekcji w szkołach. Po uroczystym opublikowaniu 24 lipca 2007 Biblia ta stała się niespodziewanie bestsellerem: już w pierwszych dziesięciu dniach sprzedano tysiące egzemplarzy tego tłumaczenia w niemieckojęzycznych kościołach w Szwajcarii.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page