top of page

WYDANO DRUKIEM

1560

 

GENEWA

Monarchia angielska w 1553 roku to rządy Marii i Tudor. Królowa ta była przepojona chęcią zduszenia fali reformacji i ponownego ustanowienia władzy kościoła katolickiego. Jakikolwiek opór jej rządom spotykał się z okrutną karą. Z powodu wyroków więzienia i egzekucji, na które skazywała, zyskała przydomek „krwawej Mary”.

BIBLIA GENEWSKA

 

Okres jej panowania to czas angielskich protestantów i teologów masowo opuszczających kraj i udających się do Genewy, gdzie mogli się skryć  pod ochroną Jana Kalwina. To właśnie w Genewie Robert Stephanus wydał swój grecki Nowy Testament. Tam rozpoczęła się praca nad tłumaczeniami z oryginalnych tekstów: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Tam właśnie zaczęto prace nad przekładem pisma świętego, określanego Genewskim, który później nazwano Biblią Ludu. Całemu projektowi, znanemu pod tą właśnie nazwą, przewodził William Whittingham. Biblia Genewska ukazała się w 1560 roku i była z pewnością protestancka oraz silnie Kalwinistyczna. Została wydana drukiem w poręcznym rozmiarze i była masowo dystrybuowana.

                                                                                                                       

                                                                                                                      

PROTESTANCKA ORAZ SILNIE KALWINISTYCZNA

 

Była to pierwsza Biblia wydrukowana w zupełnie nowym stylu. Zawierała: ponumerowane wersety z podziałem na rozdziały, odnośniki, wprowadzenia do ksiąg, mapy, tabele, ilustracje i indeksy. Na każdej stronie znajdowały się noty wyjaśniające, a wyrazy wtrącone wyróżniono kursywą. Tekst ujęto w formacie dwukolumnowym ze stroną odnośników na marginesie. Biblia zawierała także: wprowadzenie, napisane przez Jana Kalwina, alfabetyczną konkordancję, chronologiczny wykres od czasów Adama do narodzin Chrystusa oraz sekcję na temat życia Pawła. Przez prawie sto lat Biblia Genewska była czołową angielską Biblią do studiowania Pisma Świętego. Często jest określana jako Biblia Pielgrzyma, gdyż to właśnie ona dotarła do Ameryki na statku „Mayflower”, niosąc ludziom nadzieję z pism.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

Wikipedia - Biblia Genwska

 

 

bottom of page