top of page

WYDANO DRUKIEM

1563

 

BIBLIA BRZESKA

Powstanie i historia Biblii Brzeskiej wiążą się bezpośrednio z dotarciem do Polski fali Reformacji, a szczególnie z rozwojem jednego z jej ważnych nurtów – Kalwinizmu. 

SOLA SCRIPTURA

 

Zgodnie z  zasadą Reformacji - Biblia powinna być czytana w języku narodowym – z tego powodu w połowie XVI wieku również polscy protestanci dostrzegli potrzebę stworzenia własnego tłumaczenia Pisma Świętego. Synod w Pińczowie w 1559 roku wyznaczył do tego zadania Grzegorza Orszackiego, Piotra Statoriusza i Jana Thenaudusa z Bourges we Francji. Po trzech latach zakończono przekład Pięcioksięgu. W 1560 roku do tłumaczy dołączył Jerzy Szoman i pastor Jakub Lubelczyk – nad tekstem pracował więc zespół Kalwinistów. Ukończoną Biblię Brzeską wydano w 1563 roku w Brześciu Litewskim. Jej zasadniczą zaletą było to, że została przełożona z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego. 

BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA

 

Biblię tę przyjęło się różnie określać: Radziwiłłowską od nazwiska fundatora, Pińczowską od miejsca dokonania tłumaczenia i Brzeską od miejsca wydania. Prace nad przekładem finansował książę Mikołaj Radziwiłł Czarny,
a tłumaczom patronował właściciel Pińczowa, Mikołaj Oleśnicki. Biblia Brzeska to drugi, po katolickiej Biblii Leopolity, wydany drukiem przekład na język polski. Do dzisiaj przetrwało około sto egzemplarzy tego starodruku. Można je zobaczyć w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Ossolińskich, 
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Biblia Brzeska –  w myśl podstawowego hasła Reformacji Sola Scriptura – tylko pismo – jest niewątpliwie ważną częścią historii naszego narodu.

bottom of page