top of page
"KOCHAM BOŻE SŁOWO, CAŁE SŁOWO, SŁOWO W SŁOWO" 

01.10.2014

 

 

Prezentacja materiałów zamieszczonych na stronie przedstawia, w jaki sposób

i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów - zanim zostało

zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki w biblioteczkach domowych.

To swoista opowieść o dziejach powstania słowa, które zmieniało umysły ludzi

i budowało nową świadomość opartą na wierze w moc tego Słowa.

 

FAKSYMILE

Przedruki oryginałów

 

Termin faksymile pochodzi od łacińskiego słowa fac simile, oznaczające - czyń podobnie. Żyjemy

w szczególnej dekadzie naszego wieku kiedy to każda ze znaczących bibliotek stara się dygitalizować swoje zbiory. Kopie średniowiecznych i starożytnych rękopisów są wydawane w milionowych nakładach za sprawą "cudu" który zwie się "Made in China". Każde ze znaczących wydań narodowych doczekało się swojego wznowienia w postaci reprintu lub fotokopii.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Księga która przetrwała wieki.

 

Całość jest zbiorem pierwszych wydań reprezentujących każdą poszczególną epokę,, w której Pismo Święte odgrywało kluczową rolę i miało wpływ na tych, do których dotarło w postaci słowa przetłumaczonego na języki narodowe. 

 

bottom of page