top of page

WYDANO DRUKIEM

1572 

 

BIBLIA REGIA

Poliglota Antwerpska, znana również jako „Biblia Regia”, stanowiła wyjątkową pomoc dla tłumaczy. Zawiera wydrukowane kompletne pisma greckie i drukowaną wersję Septuaginty. Została wydana przez Plantina na zamówienie króla Hiszpanii, Filipa II.

POLIGLOTA ANTWERPSKA

Wzorowała się na Poliglocie Kompluteńskiej, pierwszej drukowanej poliglocie, zawierającej całość tekstu biblijnego w trzech wersjach: hebrajskiej, łacińskiej i greckiej. Poliglota Antwerpska miała za zadanie zastąpić edycję Kompluteńską, której spora część egzemplarzy uległa zniszczeniu w wyniku zatopienia statku przewożącego księgi do Italii. Poliglota antwerpska składa się z ośmiu tomów. Zawiera teksty starego testamentu w języku hebrajskim, aramejskim, greckim i łacińskim, nowy testament w języku greckim, łacińskim, syryjskim oraz nowe tłumaczenie starego i nowego testamentu Santesa Pagnino. Oprócz tekstów, które znalazły się w Poliglocie Kompluteńskiej, dodano tekst syryjskiej Peszitty wraz z łacińskim przekładem. Dołożono również tekst Targumu Aramejskiego.

POWSTANIE

Grecki tekst Nowego Testamentu w Poliglocie Antwerpskiej pochodził z czwartego wydania przekładu Erazma z Rotterdamu. Poliglota Antwerpska zawiera również dodatki w postaci leksykonu językowego oraz gramatyki. Prace nad przekładem trwały cztery lata – od 1568 do 1572 roku. Odbito tysiąc dwieście egzemplarzy na papierze oraz trzynaście na pergaminie dla króla. Poliglota Antwerpska była kamieniem milowym w rozwoju drukarstwa oraz prac nad tłumaczeniami biblii na języki narodowe – stanowiła podstawę dla wielu uznanych przekładów. Korzystano z niej przy tłumaczeniu angielskiej Biblii Króla Jakuba oraz polskiej Biblii Gdańskiej.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

Wikipedia - Biblia Regia

 

 

bottom of page