top of page

WYDANO DRUKIEM

1550

 

ROBERT ESTIENNE

Robert Estienne (znany też jako Robert Stephanus) urodził się w Paryżu w 1503 roku, w sławnej rodzinie drukarzy i wydawców. Pięć lat po śmierci ojca, w wieku dwudziestu dwóch lat Robert przejął warsztat. Druk i redakcja prac akademickich rozbudziły w nim zainteresowanie językami starożytnymi. Stał się oddanym badaczem greki, łaciny i hebrajskiego.

EIDITO REGIA

 

Zdolności  lingwistyczne Estienne'a nie uszły uwagi Franciszka I, króla Francji. Estienne został drukarzem królewskim, przygotowującym dla monarchy dzieła łacińskie, hebrajskie i greckie. Otrzymał tytuł królewskiego typografa, publikując pisma klasyczne i naukowe - jego najbardziej wyróżniającą się pracą była edycja greckiego nowego testamentu z 1550 roku. Jest to arcydzieło sztuki typograficznej. Ten szczególny przekład, znany dzisiaj jako „Editio Regia”, był pierwszym greckim nowym testamentem, który wydrukowano wraz z tekstem krytycznym, dostarczającym informacji o różnych możliwościach odczytania pisma na podstawie porównywania manuskryptów.

PRZEKŁAD

 

Tłumaczenie nowego testamentu przez Roberta  Estienne'a rozwścieczyło hierarchię kościelną, zmuszając go do ucieczki do Genewy w Szwajcarii. Gdy tylko tam dotarł, niezwłocznie zorganizował drukarnię i opublikował pismo w swojej obronie, skierowane przeciwko oskarżeniom Sorbony. Następnie wydrukował Francuską Biblię i dwie kompletne biblie hebrajskie, a także wiele pism Jana Kalwina. W swoich wydaniach Nowego Testamentu utrzymał podział na rozdziały, wprowadzony w 1206 roku przez biskupa Canterbury Stefana Langtona. W greckim nowym testamencie z 1551 roku jako pierwszy dokonał podziału rozdziałów na wersety – układ, który mamy do dziś w swoich Bibliach.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

 

 

bottom of page