top of page

WYDANO DRUKIEM

1455

 

GUTENBERG

W czasach średniowiecza książki były niezwykle rzadkie, gdyż powstawały

w wyniku odręcznego, długotrwałego i mozolnego przepisywania. Stworzenie jednej księgi trwało lata. Wynalezienie przez Gutenberga ruchomej czcionki drukarskiej na zawsze zmieniło i zrewolucjonizowało proces komunikacji w całej europie.

PIERWSZA DRUKOWANA KSIĄŻKA

 

Rozpoczęła się nowa epoka. Pierwszą wydrukowaną książką na świecie była Biblia – łaciński przekład Hieronima. Jej druk rozpoczęto około 1452 roku w Mainz, w Niemczech, a zakończono w 1455 roku. Tę drukowaną wersję Wulgaty określa się od tamtego czasu Biblią Gutenberga. Gutenberg, obdarzając druk szczególną troską i uwagą, użył wysokiej jakości papieru
i kolorowych, ręcznie barwionych, dużych inicjałów. Wydawca sporządził wyjątkowo piękny krój czcionki – tekst wytłoczono dwudziestoma czterema dużymi 
i małymi literami łacińskiego alfabetu. Prasę drukarską ustawiono na czterdzieści dwie linie na stronę, z dwoma kolumnami druku
i marginesami, przeznaczonymi na iluminacje. Nabywcy sami wybierali artystę, który upiększał ich osobiste kopie zdobieniami. To sprawiło, że każda z nich była unikalna.

POWSTANIE BIBLII 

 

Biblia została wydana w dwóch tomach, w nakładzie stu dziewięćdziesięciu sześciu egzemplarzy. Do naszych czasów przetrwało jedynie  czterdzieści osiem sztuk. Jedna z oryginalnych Biblii Gutenberga znajduje się w Pelplinie,

w Polsce. Wynalazek druku stanowił wielki krok, dzięki któremu zostało rozprzestrzenione Słowo Boże. Na to właśnie musiał mieć nadzieję sam Johannes Gutenberg, mówiąc: „i popłynie strumień prawdy, jak nowa gwiazda, rozproszy ciemności ignorancji i wniesie światło dotychczas nieznane, by zajaśniało pomiędzy ludźmi”. 

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

Polonsky Foundation Digitization Project,

 

bottom of page