top of page

CO TO ZA WYSTAWA?

 

Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów,

którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki  szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki - Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 3500 lat opowiedziane w godzinę dla dzieci. Dwie i pół godziny jako instruktaż dla oprowadzających.

30 razy zatrzymujemy się, aby przyjrzeć się słowom

zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach

zwierzęcych na papirusie i pergaminach. Zobaczymy

pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.

 

 

 

100 METRÓW 

POWIERZCHNI

 

Powierzchnia wystawy zajmuje od 60 do 100 metrów powierzchni użytkowej, może być dzielona na sekcje lub pokazywana w częściach. W zależności od potrzeb jej zawartość może być modyfikowana i dostosowana do powierzchni, którymi dysponuje odbiorca. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możliwa jest oprÓcz prezentacji samej wystawy, prelekcja i pokaz multimedialny oraz kurs kaligrafii prowadzony przez specjalistę. 

 

bottom of page