top of page

WYDANO DRUKIEM

1537

 

MATTHEW

Biblia Matthew jest wynikiem pracy Johna Rogersa, a także Williama Tyndale`,który użył pseudonimu, ponieważ był pewien, że każde tłumaczenie powiązane z jego nazwiskiem zostanie odrzucone przez króla Anglii, Henryka VIII. 

BIBLIA MATEUSZA

 

Tak zamaskowaną pracę wydano w 1537 roku pod pseudonimem „Thomas Matthew”. Rogers w znacznej mierze skorzystał z tłumaczeń Tyndale'a – nowego testamentu oraz ksiąg od Genesis do księgi Kronik – a także

z przekładu Coverdale`a od Ezdrasza do Malachiasza. Dodał strony tytułowe, notatki marginesowe, kalendarz oraz almanach. Pracował jako asystent Tyndale`a i dobrze znał jego nauki i teologię. Jeden z zaufanych królewskich doradców, Thomas Cromwell, publicznie wspierał Rogersa i poparł jego pracę przed samym królem, opowiadając się za tym, aby była „sprzedawana
i czytana do czasu, gdy biskup przygotuje lepsze tłumaczenie”. Król nie dostrzegł wygrawerowanych inicjałów W.T. we wstępie do Nowego Testamentu. Nie zwrócił również uwagi na notatki na marginesach, które były krytyczne w stosunku do papiestwa i angielskiego kościoła. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

ANTWERPIA

 

Biblia Matthew została wydrukowana w Antwerpii i rozesłana po Anglii jako pierwsze licencjonowane tłumaczenie słowa bożego z zezwoleniem wydanym przez króla Anglii. Stało się to jedenaście lat po tym, jak Nowy Testament Williama Tyndale`a został zakazany, a wszystkie jego kopie spalone.  Kiedy po śmierci króla Edwarda VI tron objęła królowa Maria I Tudor, kazała uwięzić Rogersa do czasu jego egzekucji 4 lutego 1555 roku. Został on spalony na stosie na oczach swojej żony i dzieci. Był pierwszym
z ponad trzystu protestanckich męczenników, skazanych na śmierć w czasie pięciu lat rządów „krwawej Mary”.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

 

 

bottom of page