top of page

WYDANO DRUKIEM

1519

 

ERAZM Z ROTTERDAMU

Gerrit Gerritszoon urodził się w 1466 roku. z sentymentu do łaciny zmienił swoje imię na Desiderius Erasmus Roterodamus. w wieku dwudziestu pięciu lat został wyświęcony na kapłana, jednak ostatecznie wybrał życie niezależnego uczonego, nieograniczonego krajem czy poglądami religijnymi, niczym, co mogłoby wpłynąć na jego wolność wyrażania myśli.

ŚWIĘTE TEKSTY STAREGO TESTAMENTU

 

Erazm pasjonował się czytaniem, był człowiekiem, o którym mówiono, że przeczytał każdą książkę swoich czasów. Sam twierdził: „gdy mam trochę pieniędzy, kupuję książki, jeżeli coś mi zostaje, kupuję jedzenie i ubrania”. Korespondował z ponad pięciuset najbardziej wpływowymi ludźmi. Jego rady, dotyczące polityki czy krytycznego myślenia, były wysoko cenione przez ówczesnych władców, uczonych i filozofów. o współpracę z Erazmem zabiegał np. Jan Frobeniusz, drukarz z Bazylei, który zlecił mu przygotowanie grecko – łacińskiego przekładu Nowego Testamentu. Dzieło to ukazało się w 1516 roku
i stanowiło niezwykłe osiągnięcie – była to pierwsza edycja Nowego Testamentu, która została odbita na prasie drukarskiej. 

POWSTANIE 

 

Z wielkim entuzjazmem przyjął ją Marcin Luter, co miało miejsce rok przed przybiciem przez niego dziewięćdziesięciu pięciu tez do drzwi w Wittenberdze. Praca Erazma pokazała uczonym XVI wieku potrzebę powrotu do tłumaczeń z oryginalnych języków. Owo nastawienie przygotowało grunt pod reformy kościoła i zapoczątkowało cykl przekładów pisma na języki narodowe. Do sukcesu edycji nowego testamentu Erazma najbardziej przyczynił się dobrze przygotowany, tekst łaciński, lepszy od Wulgaty pod względem zarówno literackim, jak i wierności grece. Wkrótce po tym wydaniu ukazała się poliglota Kompluteńska, która – choć była staranniej przygotowana – jednak nie spotkała się z tak życzliwym przyjęciem jak tekst Erazma.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

Wikipedia - Erazm z Roterdamu

 

 

bottom of page