top of page

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

W tym miejscu znajduje sie szereg pytań zadawanych przez czytelników i odwiedzajacych wystawę.

01

Skąd taki pomysł ?
Pytanie emerytowanej nauczycielki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Sam pomysł na wystawę powstał dzięki temu, że w programie szkół podstawowych i gimnazjum istnieje spora luka edukacyjna w tej dziedzinie. Dane dotyczące powstania Biblii podawane są w sposób fragmentaryczny i niekompletny. Zgromadzenie w jednym miejscu 3500 lat historii zastępuje podróżowanie po wielu muzeach Europy i pozwala uczniom zapoznać się stulecie po stuleciu z jego szczególnymi walorami. Biorąc udział w tej interaktywnej podróży, dostajemy do ręki w postaci reprintu przedstawiciela każdej z epok.

02

Jak długo trwało zbieranie eksponatów? 
Pytanie studenta filologii klasycznej z Katowic.

 

Swoje początki wystawa bierze ze szkoły Biblijnej "Berea", która działa pod egidą Towarzystwa Upowszechniania Myśli Reformowanej w Świętochłowicach. Wykładana tam była historia powstania Pisma Świętego i na potrzeby tych wykładów pozyskiwane były kopie i faksymile znanych manuskryptów. Egzemplarze współcześnie wydawanych reprintów stanowiły podstawę do studium
z przekładania pisma na języki narodowe. Zebranie całości zbioru liczącego 35 stanowisk zajęło około 36 miesięcy z przerwami na poszukiwanie i oczekiwanie na dostawę oraz czas potrzebny na ręczne wykonanie rzadkich kopii. Oprawa graficzna została wykonana przez osoby ściśle związane ze szkołą. Prace kaligraficzne wykonane zostały przez studentów.

03

Ile czasu trwa zwiedzanie ?
Pytanie czytelnika blogu.

 

Całość prezentacji trwa 45 minut plus czas na pytania zwiedzających, który zajmuje od 15 do 30 minut. Przeczytanie całej treści zamieszczonej na tablicach trwa ok. 2 godzin. Wytrwali  na zwiedzanie poświęcają trzy godziny. Oprócz normalnego zwiedzania robione są również prelekcje zaznajamiające z tematem, w postaci pokazów slajdów oraz warsztaty dotyczące sztuki kaligrafii - całościowy program w jednodniowym cyklu trwa wtedy 5 godzin razem z warsztatami.

04

Czy można dotykać eksponatów?
Pytanie zwiedzających.


To nietypowa wystawa mająca na celu zetknięcie zwiedzających z procesem powstawania pism oraz zaznajomienie ich z żywym słowem. Można dotykać wszystkich książek, pergaminów i papirusów, można wziąć do ręki 13 kg woluminy oraz zwoje ze skór zapisane w języku hebrajskim. Są również repliki dzbanów, w których zostały przechowane do naszych czasów owe zwoje. Jedynie oryginały znajdują się za szkłem, są jednak również do wglądu po ściągnięciu zabezpieczeń - do każdego

ze średniowiecznych wydań mamy do dyspozycji oryginał lub ręcznie wiernie wykonane współczesne kopie.

bottom of page