top of page

WYDANO DRUKIEM

1536

 

COVERDALE

Miles Coverdale urodził się w 1488 roku w hrabstwie Yorkshire, w Anglii. Studiował teologię i filozofię na uniwersytecie w Cambridge. Został wyświęcony na kapłana w 1519 roku i krótko po tym wstąpił do klasztoru Augustynów.  Najprawdopodobniej tam właśnie Robert Barnes, wczesny zwolennik nauk Marcina Lutra, przekonał go do uważnego studiowania pisma.

PIERWSZA KOMPLETNA DRUKOWANA BIBLIA

 

Gdy Barnes w 1526 roku został postawiony przed sądem za herezję, Coverdale udał się do Londynu, by osobiście asystować przy ustalaniu jego linii obrony. Niedługo po procesie opuścił klasztor i całkowicie oddał się studiom teologii. Biblijna wiedza Coverdale`a zmusiła go do publicznego przeciwstawiania się obrzędom, które nie znajdowały poparcia w piśmie. Pogłębiające się prześladowanie i groźba uwięzienia zmusiły go do tułaczki po europie. W czasie pobytu na wygnaniu Miles Coverdale pracował z Williamem Tyndalem nad tłumaczeniem Biblii na język angielski. 

POWSTANIE PRZEKŁADU

 

Po męczeńskiej śmierci Tyndale`a w 1536 roku Coverdale, wspomagany przez Johna Rogersa, ukończył całe dzieło. Tego samego roku Biblia Coverdale`a, pierwsza kompletna angielska Biblia, została wydrukowana. W 1539 roku Coverdale, z powodu egzekucji swojego bliskiego przyjaciela i protektora, Thomasa Cromwella, został ponownie zmuszony udać się na uchodźctwo. Podczas pobytu w Tubingen pracował nad tłumaczeniem do Biblii Cranmera. Po śmierci króla Henryka VIII powrócił na długi czas do Anglii, gdzie na zamku Windsor pełnił funkcję kapelana króla Edwarda VI. W 1551 roku, Coverdale został biskupem Exeter. Dwa lata później, po objęciu rządów przez królową, znaną jako „krwawa mary”, pozbawiono go tej pozycji i uwięziono. na prośbę króla Danii, który znał Coverdale`a, królowa zmieniła karę śmierci na deportację. Miles Coverdale miał udział w publikacji większości angielskojęzycznych biblii: Biblii Matthew, Wielkiej Biblii oraz Biblii Genewskiej.  

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

 

 

bottom of page