Pisał po Biblii.

Jan Sebastian BACH pisał na stronicach swojej Biblii.

Bach żył jakieś trzysta trzydzieści lat temu. (1)

Przed swoja śmiercią sporządził listę ze wszystkich swojej książek w bibliotece. Na szczycie listy było zapisane: "Calovii Pisma" - wydanie Caloviusa. Zaskakująco duża liczba dokumentów z jego życia przetrwała do naszych czasów i została zachowana w całkiem niezłym stanie. Większość z nich są to, rękopisy muzyczne, inne to dokumenty o charakterze ogólnym, takie jak: rachunki lub formalne listy. Niektóre dokumenty są bardziej osobiste - to listy do bliskich przyjaciół. Tylko jeden dokument ma wartość szczególną, której nie powinno się ukrywać przed oczami innych, to Biblia Jana Sebastiana Bacha którą otrzymał od swojego ojca Johanna Ambrosiusa. Jest to wydanie Marcina Lutra w redakcji Abrahama Caloviusa z 1681 roku. Biblia ta zasługuję na szczególnie wyróżnienie, ponieważ są w niej zawarte osobiste notatki Bacha. Te adnotacje pozwalają nam dziś zrozumieć w jaki sposób autor czerpał inspiracje do swoich dzieł kompozytorskich. Dawniej, poza samym Bachem, były one widziane, prawdopodobnie tylko przez jego żonę. Dla Bacha, Biblia nie była tylko książką leżącą na półce, nie była też źródłem dostarczającym samych tekstów kantatowych - Bach uważnie czytał Biblię. Podkreślone zwroty i wykonane własnoręcznie komentarze na marginesach oraz poprawione błędy typograficzne w tekście, świadczą o uważnej lekturze. To szczególne wydanie umożliwia nam bezpośredni dostęp do duchowego świata Jana Sebastiana Bacha - teksty, które komentował i zaznaczał budowały w jakimś sensie wiarę tego kompozytora. W jego utworach, można bez problemu odgadnąć źródło tego natchnienia. Bach był twórcą barokowym dla którego Słowo pochodzące z Biblii stanowiło największe dobro. Biblia o której mówimy a która wzbogaciła bibliotekę teologiczną kompozytora, a także stała się źródłem przemyśleń podczas komponowania utworów muzycznych, znajduje się dzisiaj pod szczególną uwagą wszystkich bibliotek. Zachowała się do naszych czasów i trafiła do BIBLIOTEKI W ST. LOUIS, w USA, gdzie Seminarium otrzymało ją w 1938 roku od rodziny Reichle w Frankenmuth, ze stanu Michigan - Biblia Calovio. Niezwykłe jest to, że Biblia ta zawiera odręcznie zapisane myśli kompozytora rozproszone w całym wydaniu składającym się z trzech tomów oraz sygnatury na stronach tytułowych każdego z nich.

Holenderska firma produkująca faksymile planuje wznowienie wydania tej niezwykłej Biblii w postaci reprintu. W sierpniu i wrześniu 2008 roku wykonano cyfrowe fotografie Biblii Jana Sebastiana Bacha w celu wykonania fotokopii i wydrukowania faksymile. Najnowsza edycja ma się ukazać w 2016 roku przy współpracy z polskim wydawnictwem, ma zostać wydrukowana w Pelplinie w drukarni Bernardinum.

Biblia Bacha jest bardzo interesująca dla każdego nie tylko dla muzyka, który wykonuje muzykę i ale każdego, kto kocha jego muzykę. Publikacja ta sprawi, że ten skarb będzie dostępny dla wykonawców jego dzieł, miłośników oraz badaczy dzieł Bacha w wielu krajach. Concordia Seminarium ma wielką przyjemność unikalnej współpracy pomiędzy firmami: z Holandii, Polski i Stanów Zjednoczonych, co spowoduje udostępnianie tych cennych woluminów na całym świecie. Moje najlepsze życzenia dla tego wspaniałego projektu.

Radujcie się, kto potrafi.

enjoy

Cytaty opinie:

Masaaki Suzuki dyrygentem Bach Collegium Japan "Kilka lat temu próbowałem sprowadzić Bach-Calov Biblię Emotikon wink do Japonii - to się nie udało, ale ta edycja faksymile pozwoli zobaczyć i zbadać to unikalne źródło natchnienia Bacha w Japonii i na całym świecie. "

Albert Clement organista i profesor muzykologii specjalizujący się w badaniach teologicznych Bach "Odkrycie Calovia Biblii wraz z komentarzami Bacha było niewątpliwie najważniejszym odkryciem 20 wieku. Najwyższy czas, aby otworzyć tę skarbnicę i sprawić, że ważne informacje będą dostępne dla szerszej publiczności. "

Ton Koopman dyrygent, organista, klawesynista, profesor historycznie poinformowanego praktyki wykonawczej w Leyden University "Bach i jego Biblia jest unikalnym dokumentem. JS Bach komentuje Biblię i ten dokument zachował się. Wielu słyszało, niewielu widziałem go. Jestem jednym z tych nielicznych, i jestem bardzo szczęśliwy z tej publikacji. "

Źródło:

http://www.bachbijbel.nl/eng…/connoiseurs-on-the-bach-bible/

(1) Johann Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 w niemieckim mieście Eisenach. Był ósmym i ostatnim dzieckiem muzyka miejskiego w Eisenach, Johanna Ambrosiusa Bacha (1645–95) i Marii Elisabeth Lämmerhirt (1644–94)[2]. Pochodził z osiadłej w Turyngii i Saksonii rodziny luterańskiej o długich tradycjach muzycznych, sięgających XVI wieku. Do czasów Jana Sebastiana aż 45 potomków Hansa Bacha (ur. ok. 1520) zostało muzykami. Oprócz ojca zawodowo muzykowali wujowie. Byli organistami kościelnymi, muzykami nadwornymi i kompozytorami. Także synowie Jana Sebastiana byli twórcami muzyki. Część badaczy kwestionuje niemieckie pochodzenie rodu Bachów, m.in. na podstawie faktu, iż przywędrowali oni do Niemiec w XV w. z Węgier, prawdopodobnie wskutek prześladowań religijnych, przed którymi szukali schronienia. W latach 1692–1695 Jan Sebastian uczęszczał do szkoły łacińskiej przy kościele św. Jerzego (w tej samej szkole 200 lat wcześniej uczył się Marcin Luter. Ojciec uczył młodego Bacha gry na skrzypcach oraz klawesynie, podczas gdy jego stryj – Johann Christoph, organista w Georgenkirche w Eisenach – udzielał Janowi Sebastianowi lekcji gry na organach.

Featured Posts