top of page

BIBLIA - NA SKRÓTY

2000 p.n.e.

 

ABRACHAM

Marcin Luter urodził się w Eisleben, w Niemczech, w 1483 roku. Został wysłany do szkół w Mansfield, Magdeburgu oraz Eisenach. w wieku siedemnastu lat wstąpił na uniwersytet, zdobył tytuł magistra filozofii,
a następnie, na polecenie ojca, zapisał się do szkoły prawniczej. Kilka miesięcy później duchowe doświadczenie sprawiło, że zrezygnował z nauki i wstąpił do zakonu Augustianów.

REFORMACJA

 

W 1507 roku został wyświęcony na księdza, a rok później zaczął wykładać teologię na uniwersytecie w Wittenberdze. w 1512 roku otrzymał doktorat teologii. W tym okresie nowego znaczenia nabrały dla niego słowa „pokuta” oraz „sprawiedliwość”. Zrozumiał, że kościół stracił z oczu centralną i najważniejszą prawdę – zbawienie przez wiarę. Z powodu swoich nowych przekonań Luter poddał pod dyskusję dziewięćdziesiąt pięć tez, w których zawarł krytykę niektórych doktryn i praktyk kościoła. Uznaje się, że poprzez ten pojedynczy akt rozpoczął ruch reformacji. Prasa drukarska spowodowała, że w ciągu miesiąca Niemcy i cała Europa poznały tezy Lutra. 

OŚWIADCZENIE

 

Przedstawiciele kościoła domagali się, by odwołał swoje oświadczenie.

W takim też celu w 1521 roku Luter został wezwany, by stawić się przed sejmem w Wormacji. Odpowiedź, jakiej tam udzielił, stała się sławna: „[...] moje sumienie jest więźniem słowa bożego. Nie mogę i nie będę mógł wyprzeć się czegokolwiek, gdyż postępować przeciwko swojemu sumieniu nie jest ani właściwe, ani bezpieczne. Boże, dopomóż mi, amen”. Kolejny rok Luter spędził w Wartburgu, gdzie pracował nad niemieckim przekładem Nowego Testamentu. Tłumaczenie pism hebrajskich trwało kolejne kilka lat. Kompletny przekład niemieckiej biblii został wydrukowany w 1534 roku. Marcin Luter na zawsze zostanie zapamiętany jako tłumacz biblii na język narodowy oraz mnich, który rozpoczął reformację.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

BSM, Wikipedia

 

 

bottom of page