top of page
«Я ЛЮБЛЮ БОГА СЛОВО, ВСЕ СЛОВО, СЛОВО В СЛОВЕ»

 

Представление материалов, размещенных на сайте, показывает, как и в каком виде Библия достигла нашего времени - до того, как она была закрыта на обложках и положена на наши полки на домашних книжных полках. Это своего рода история об истории создания слова, которое изменило умы людей и построило новое сознание, основанное на вере в силу этого Слова.

 

FAKSYMILE

Przedruki oryginałów

 

Termin faksymile pochodzi od łacińskiego słowa fac simile, oznaczające - czyń podobnie. Żyjemy

w szczególnej dekadzie naszego wieku kiedy to każda ze znaczących bibliotek stara się dygitalizować swoje zbiory. Kopie średniowiecznych i starożytnych rękopisów są wydawane w milionowych nakładach za sprawą "cudu" który zwie się "Made in China". Każde ze znaczących wydań narodowych doczekało się swojego wznowienia w postaci reprintu lub fotokopii.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Księga która przetrwała wieki.

 

Całość jest zbiorem pierwszych wydań reprezentujących każdą poszczególną epokę,, w której Pismo Święte odgrywało kluczową rolę i miało wpływ na tych, do których dotarło w postaci słowa przetłumaczonego na języki narodowe. 

 

bottom of page